24 262 08 60 kancelaria@komornikczyz.pl

Zespół

 

Wojciech Sacharczuk

 

Aplikant.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie pod kierownictwem dra hab. J. Lachowskiego, Prof. UMK, z wynikiem bardzo dobrym obronił pracę magisterską pod tytułem: „Zgoda dysponenta dobra prawnego”.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach adwokackich i kancelarii notarialnej. W czasie studiów był członkiem Uniwersyteckiej Poradni Prawnej działającej przy UMK, gdzie nieodpłatnie udzielał porad prawnych. W latach 2010-2011 pełnił funkcję wiceprezesa do spraw marketingu ELSA Toruń.

Od sierpnia 2013r. zatrudniony jest w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Płocku Macieja Czyża.

W związku z pozytywnym wynikiem egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą, uchwałą Rady Izby Komorniczej w Łodzi, z dniem 01.01.2014r. wpisany został na listę aplikantów.