24 262 08 60 kancelaria@komornikczyz.pl

Właściwość terytorialna

Zasięgiem działalności komorniczej objęty jest obszar rewiru na który składają się:

Ponadto  wierzyciel ma prawo wyboru tutejszego komornika do przeprowadzenia egzekucji na terytorium całej Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję  z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.