24 262 08 60 kancelaria@komornikczyz.pl

Informacje

Komornik przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godz. 900-1500

Do naszych zadań należy:

 
W ramach prowadzonych postępowań egzekucyjnych komornik korzysta z następujących baz danych:

    

PESEL NET, REJESTR ZASTAWÓW

 
Informacje dla wierzycieli udostępniane mogą być za pomocą elektronicznego dostępu KOMORNIK -ONLINE

 
Realizujemy wnioski: