24 262 08 60 kancelaria@komornikczyz.pl

Zespół

 

Sylwester Karolak

 

Aplikant.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – kierunek administracja oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – kierunek prawo.

Od 2009 roku zatrudniony w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Płocku Macieja Czyża gdzie pod jego patronatem od 01.01.2016 roku odbywa aplikację komorniczą.